3r PRIMÀRIA

ELENA SERRA TUTORA 3r A eserra.esvinyet@gmail.com BLOG 3r A

BELÉN MUNUERA TUTORA 3r B munuerabelen@gmail.com BLOG 3r B

BIEL MIÑANA MÚSICA bielmusicaesvinyet@gmail.com MÚSICA

MELANIE CAÑELLAS ANGLÈS melanie.canellas@gmail.com ANGLÈS

TERESA JUAN EDUCACIÓ FÍSICA terejuanperez386@gmail.com

RAMON CUNILL RELIGIÓ ramonesporles@gmail.com

CATI SAMPOL SUPORT csfesvinyet@gmail.com