HORARI

HORARI D'EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA:

DE 9:00h a 14:00h.

ENTRADA

A causa de la situació generada per la COVID-19 l'entrada del centre es farà de manera esglaonada i per diferents portes.

Pregam màxima puntualitat i compliment de normes, mantenir distància de seguretat i agilitzar l'entrada a l'escola.

Horaris d'entrada:

9:00 Educació Infantil

9:10 1r, 2n i 3r d'Educació Primària

9:20 4t, 5è i 6è d'Educació Primària

Us preguem que sigueu puntuals.

L'alumnat ha d'entrar tot sol al recinte escolar.

Els alumnes que arribin tard no podran accedir al centre fins les 9:40 quan s'obri la porta principal.

SORTIDA

A causa de la situació generada per la COVID-19 l'entrada del centre es farà de manera esglaonada i per diferents portes.

Pregam màxima puntualitat i compliment de normes, mantenir distància de seguretat i agilitzar l'entrada a l'escola.

Horaris de sortida:

13:30 Educació Infantil

13:50 1r , 2n i 3r d'Educació Primària

14:00 4t, 5è i 6è d'Educació Primària

Els nins i nines surten amb els seus mestres pels mateixos accessos on han entrat pel matí.

Per motius de seguretat, en cas que hagi de venir alguna persona diferent a recollir els vostres fills o filles, s'haurà de firmar una autorització especificant qui serà la persona que recollirà el nin/a.

A partir de 3r de Primaria si un alumne ha de sortir totsol s'haurà d'entregar l'autorització al tutor a principi de curs.

Una vegada hagin passat 10 minuts de l'hora de sortida si no heu vingut a recollir l'alumne passarà al menjador i haureu d'abonar l'import del menú d'aquell dia.

ENTRADES CEIP ES VINYET

9:00h Entrada Educació Eduacació Infantil

9:10h Entrada 1r i 2n Educació Primària

9:10h Entrada 3r i

9:20h 4t Educació Primària

9:20h Entrada 5è i 6è Educació Primària

SORTIDES CEIP ES VINYET

13:30h Sortida Educació Infantil

13:50h Sortida 1r i 2n Educació Primària

13:50h Sortida 3r i

14:00h 4t Educació Primària

14:00h Sortida 5è i 6è Educació Primària