QUI SOM

L'Escola ES VINYET és un Centre Públic d'Educació Infantil (2n cicle) i Primària que està en funcionament des del curs 1977-78.

Tots els nivells estan a càrrec d'un tutor o tutora que es fa responsable del grup i del bon funcionament de l'aula. A més dels tutors, intervenen els/les mestres especialistes d'Educació Física, de Música, d'Anglès, Religió i d'Educació Especial.

L'escola compta amb l'assessorament de l'E.O.E.P. (Equip d'Orientació Educativa i Psicopedagògica) format per una orientadora i una treballadora social.

- OFERIM un ensenyament de qualitat, basat en l’aprenentatge significatiu que garanteixi el ple desenvolupament del nin d’acord amb les seves capacitats educatives i a la vegada permeti entrar dins el món dels estudis secundaris.

Es treballen les tres llengües: català , castellà i anglès.

L’ensenyament es fa en català i el castellà s’introdueix com a segona llengua a l’Educació Primària.

Començam amb l’anglès a 5è nivell d’Educació Infantil (4 anys)

IMPULSAM I FOMENTAM

-El treball de recerca de l’alumnat mitjançant el treball per projectes a l’àrea de naturals i socials, tot fomentant la participació de la família.

-El treball cooperatiu que propicia l’atenció a la diversitat i la cooperació entre els mateixos alumnes.

-La convivència, mitjançant la Comissió Emocional que fomenta el treball de les diferent emocions a tot l’alumnat.

- La conservació del medi ambient. Som un Centre Ecoambiental que té com a eixos principals el reciclatge i l’hort escolar . Tot l’alumnat participa d’aquestes activitats.

- La relació amb la cultura de les nostres illes, fomentant les festes i tradicions populars.

-L’ús de les noves tecnologies. Comptam amb pissarres digitals a Educació Infantil i a tota Educació Primària.